Cerkiew greckokatolicka p.w. św. Mikołaja bpa. Wzniesiona w 1901 roku w miejsce wcześniejszej drewnianej z 1831 roku. Użytkowana przez grekokatolików do 1947 roku, następnie opuszczona, okresowo używana przez rzymskokatolików. Obecnie została przekazana ponownie grekokatolikom. W wyposażeniu znajduje się ikonostas z XVII-XVIII wieku, pochodzący z wcześniejszej cerkwi drewnianej. Świątynia zbudowana została na planie krzyża greckiego, orientowana z prezbiterium skierowanym na wschód. Kopuła zwieńczona jest wieżyczką z sygnaturką z kulą i żelaznym kutym krzyżem. W pł. - zach. części placu cerkiewnego widać pozostałości dawnego cmentarza greckokatolickiego. 

 

Kapliczka „Na wodzie” pochodzi z lat 20- tych XX wieku, powstała ona w miejsce poprzedniej, również drewnianej, prawdopodobnie z końca XVIII wieku. Kapliczka jest konstrukcji słupowo-ramowej, drewniana, osadzona nad wodą z pomostem od frontu. Założona została na planie kwadratu i oszalowana deskami. Dach ma konstrukcji namiotowej, zwieńczony wieżyczką na sygnaturkę. Pokryta blachą z kulą i żelaznym kutym krzyżem. Wewnątrz znajduje się dwustronna w ozdobnej ramie malowana na desce ikona, przedstawiająca św. Mikołaja bpa i Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny oraz krzyżyk ołtarzowy z XIX wieku i lichtarz późnobarokowy, prawdopodobnie z XVIII wieku. Z fundacją kapliczki związany jest przekaz ustny, mówiący o ukazaniu się pasterzowi w miejscu dzisiejszej kapliczki postaci Matki Bożej.

 

 

Kościół parafialny w Siedliskach pw. Narodzenia NMP ufundowany został przez księcia Pawła Sapiehę w 1903 r. Pierwotnie była to kaplica grobowa Sapiehów. Od pł.-zach. sąsiaduje z dzwonnicą kościelną, a od pł.-wsch. z plebanią. Kościół jest jednonawowy, w osi północ-południe. Zbudowany został na planie centralnym o przedłużonej części w stronę południową - zakrystię. Dach świątyni jest namiotowy, dwuspadowy, kryty blachą, a całość dopełnia charakterystyczna wieżyczka, nawiązująca do stylu barokowego, wznosi się na ośmiu kolumienkach, tworząc układ arkadowy z prześwitami. U szczytu wieży, w kształcie kopuły, widnieje krzyż, a u jego podstawy „złoty glob", który wraz z dodatkowymi czterema krzyżami, umieszczonymi nad zakrystią, przedsionkiem i po obu stronach nawy głównej, tworzą jedną linię. W przedsionku, po stronie prawej, znajduje się tablica poświecona fundatorom kościoła Pawłowi i Matyldzie Sapiehom oraz ich tragicznie zmarłemu synowi Alfredowi. (więcej informacji)

 

Kapliczka św. Huberta- patrona myśliwych, wzniesiona w 2004 roku.

 

Dzwonnica wzniesiona w 1834 roku. Drewniana, konstrukcji słupowo-ramowej, na podmurowaniu. Czworoboczna, o dwóch, rozdzielonych wydatnym zadaszeniem kondygnacjach; dolna oszalowana deskami, górna gontem, otwarta z każdego boku trzema arkadami z mieczowaniem. Dach namiotowy, wraz z zadaszeniami pobity gontem. Obiekt ten został wyremontowany z inicjatywy Społecznej Komisji Opieki nad Zabytkami Sztuki Cerkiewnej.