United Nations Development Programme                      

                

STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI SIEDLISKA

  „NASZE SIEDLISKA"


Siedliska 22-680 Lubycza Królewska powiat tomaszowski woj. Lubelskie

Bank spółdzielczy 22-680 Lubycza Król. nr.konta 70 9617 0005 0003 1583 2000 0002

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju wsi Siedliska „Nasze Siedliska" w Siedliskach gm. Lubycza Królewska zwraca się z serdeczną prośbą o pomoc finansową lub rzeczową na realizację zadań podjętych przez Stowarzyszenie i społeczność lokalną. Uprzejmie informujemy, że ogromnym zadaniem jakie podjęliśmy jest rozbudowa muzeum, które powstało z inicjatywy naszej oraz pomocy władz samorządowych gminy ł powiatu.

Muzeum nasze obejmuje ochroną fragmenty skamieniałych drzew występujących na terenie Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego w okolicy Siedliska, Stanowią największe tego typu skupisko fosyliów w Polsce, rzadko spotykane w Europie. Są to trzeciorzędowe taksodie sekwojewate. Ich wiek siaduje się na 13-14 min, lat. Stanowią atrakcje geologiczną i ewenement na skalę europejską. Stowarzyszenie napisało wniosek o dotację gdzie otrzymaliśmy środki, ale jest to niewystarczające. Dlatego też prosimy o wsparcie, które dla nas będzie pomocą, a w dowód wdzięczności będziemy promować Waszą firmę na łamach prasy i telewizji oraz naszych folderach.

Realizacja projektu ma na celu ochronę przed grabieżą skamieniałych drzew a przede wszystkim rozbudowę muzeum. Obecnie jest to adaptacja budynku szkolnego na muzeum wykonana przez społeczność lokalną. Zamierzony efekt planujemy osiągnąć poprzez skoordynowaną współpracę jednostek działających na terenie ich występowania przy znaczącym współudziale społeczności lokalnej. Projekt realizację szeregu działań, będących kontynuacją i uzupełnieniem już rozpoczętych przedsięwzięć.

Z góry serdecznie dziękujemy i zapraszamy do zwiedzenia naszej „Perełki" województwa Lubelskiego,

Z poważaniem !

Zarząd Stowarzyszenia