Siedliska leżą na terenie Roztocza Południowego. Miejscowość Siedliska należy do Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego. Większość jego obszaru (67%) stanowią lasy. Na północny-zachód od miejscowości znajduje się wzniesienie o wysokości 335 m n.p.m. zbudowane z piaskowców. Wzniesienie to porośnięte jest borem mieszanym, sosną, dębem, a miejscami buczyną karpacką z jodłami i bukami, występuje tu też grąd lipowo-grabowy. Lasy te zostały uznane przez Instytut Badawczy Leśnictwa jako nasienne ze względu na najwartościowsze cechy genetyczne. Do roślin chronionych występujących na tych terenach należą: buławnik wielokwiatowy - gatunek zagrożony w Polsce wyginięciem, buławnik mieczolistny, podkolan biały, orlik pospolity, lilia złotogłów, wawrzynek wilczełyko, mech płonnik, barwinek pospolity, którego połacie należą do najbogatszych w Polsce, widłak torfowy, rosiczka okrągłolistna. Stoki porastają gatunki roślin górskich, takich jak: paprotnik kolczasty, kosmatka olbrzymia, koryczka okółkowa. W okolicznych lasach spotyka się się wilki, sarny, dziki, jelenie, lisy. Występują tu też rzadkie gatunki ptaków: bocian czarny, orlik krzykliwy, orzełek włochaty, dudek. Pokrywa glebowa Siedlisk pozostaje w bardzo ścisłym związku z budową geologiczną, rzeźbą terenu i stosunkami wodnymi. Przeważają tu gleby bielicowe wytworzone z lessów i utworów lessowych. Występują tu też gleby brunatne kwaśne, mułowo-bagienne i rędziny. Garby Siedlisk zbudowane są z utworów trzeciorzędowych. Po stronie północno-wschodniej Garby Siedlisk porozcinane są głębokimi dolinami dopływów Sołokiji, zaś we wschodniej części subregionu występuje less, widoczny w odkrywce przy trasie Hrebenne - Siedliska. W Siedliskach znajduje się jedno ze źródeł rzeki Prutnik z charakterystycznym „kotłującym się” piaskiem oraz rzadko spotykane w innych miejscach skamieniałe drzewa, które można podziwiać obok bardzo starego dębu o obwodzie 6,1 metra, rosnącego na terenie leśniczówki Siedliska. Występują tu też okazałe drzewa pochodzące z Kanady - daglezje. Środowisko przyrodnicze Siedlisk jest różnorodne i bogate w gatunki rzadko występujące w Polsce, dlatego objęte jest szczególną ochroną i ze względu na te walory został tu utworzony Południoworoztoczański Park Krajobrazowy.