Wizytówką Siedlisk i niezwykłą atrakcją turystyczną jest niewątpliwie wiejskie muzeum, które powstało w budynku byłej szkoły podstawowej. Mieszkańcy w czynie społecznym przebudowali i odnowili jego wnętrze, przystosowując do umieszczenia w nim muzealnych eksponatów. Siedliszczanie do muzeum oddawali znajdujące się w ich posiadaniu zbiory drzewa skamieniałego, trofeów myśliwskich oraz starego sprzętu gospodarskiego.

Otwarcie muzeum miało miejsce 21 czerwca 2003 r. podczas jubileuszowych uroczystości 100-lecia budowy przez księcia Pawła Sapiehę rzymskokatolickiego kościoła w Siedliskach. Obecnie muzeum opiekuje się stowarzyszenie „Nasze Siedliska”, składające się z mieszkańców Siedlisk. Stale gromadzone są nowe eksponaty, pozyskiwane fundusze na jego dalszy rozwój i promocję. Podstawowymi celami jakie stawia sobie muzeum jest zachowanie niezwykle cennych eksponatów wytworu przyrody i człowieka oraz umożliwienie ich dokładnego poznania i badania naukowego. Cały czas zwiększana jest liczba eksponatów, w związku z czym planowane jest jego powiększenie poprzez nadbudowę piętra.

Na muzeum składają się trzy tzw. izby tematyczne. Największą, (zajmuje kilka pomieszczeń) i najważniejszą jest izba drzew skamieniałych. Jest ona szczególnie cenna, ponieważ tego typu zbiór jest największy w Polsce. Znajdują się zadziwiające swoją wielkością i pięknem fragmenty drzew skamieniałych. Muzeum dysponuje około 500 eksponatami o różnych kształtach (od małych odłamków do 500 kilogramowych skał) i barwach (białawożółtawej, piaskowobeżowej, czerwonawej, szarej, szarobrunatnej). Drugą izbą jest izba myśliwska, w której znajdują się trofea myśliwskie (różnorodne poroża, skóry z dzika i duża z wilka) i sprzęt służący do polowania. W trzeciej izbie znajduje się stary sprzęt gospodarstwa domowego. Eksponatami są tu m. in.: cepy, kołowrotki, gliniane garnki, lampy naftowe, niecki, stół stolarski, żelazka na duszę.

      

Global Environment Facility – Small Grants Programms

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Siedliska „Nasze Siedliska” zostało założone z inicjatywy mieszkańców w dniu 07-03-2004. Celem stowarzyszenia jest m.in. popieranie inicjatyw społecznych w zakresie gospodarki, turystyki, ochrony dóbr kultury, ochrony przyrody i popieranie wszelkich działań mających na celu promowanie miejscowości. Stowarzyszenie podjęło działania organizacyjne, których przedmiotem jest ochrona unikatowych na skalę światową fragmentów drzew skamieniałych. Powyższe działania będą realizowane w ramach przygotowanego projektu: „Skamieniałe drzewa szansą rozwoju wsi Siedliska i regionu”.

Projekt zakłada m.in. ochronę skamielin trzeciorzędowych poprzez rozwój muzeum (rozbudowę samego budynku i jego wyposażenie), a tym samym zahamowanie procederu ich grabieży (zakaz pozyskiwania okazów, powiększenie rezerwatu „Jalinka” i opracowanie planu jego ochrony). Projekt ten uzyskał akceptację funduszu na rzecz globalnego środowiska -GEF/SGP który od 1994 funkcjonuje w Polsce. Przedmiotem jego działalności jest wspieranie inicjatyw lokalnych powiązanych z ekologią. Działa w oparciu o pieniądze z ONZ i dotuje pomysły wypływające od ludzi zafascynowanych ochroną lokalnych walorów oraz bogactw środowiska przyrodniczego.

Fundusz przekazał na realizację planu ok. 120tyś.zł. Wdrożenie projektu ochrony drzew skamieniałych to szansa rozwoju Siedlisk, promocji tego terenu i w konsekwencji podniesienie stopy życiowej mieszkańców. Przykład Siedlisk potwierdza iż zaangażowanie ludzi których połączył wspólny cel w połączeniu z pomocą jaką oferuje fundusz typu GEF/SGP sprawdza się i przynosi wymierne korzyści.

 

     

   Muzeum obecnie znajduje się w budynku byłej szkoły, dzięki środkom uzyskanym z programu GEF/SGP zostanie on rozbudowany, lepiej dostosowany dla potrzeb stale wzbogacanej ekspozycji, wzrastającej liczby odwiedzających oraz umożliwi pełnienie przez muzeum szeregu nowych funkcji. W środku obok przestronnych pomieszczeń z eksponatami znajdzie się sala konferencyjna oraz pracownia komputerowa. Rozbudowa zakończy się jeszcze w tym roku.

Jeżeli chcesz wspomóc działalność stowarzyszenia, (kliknij tutaj).