Oddział samoobrony wiejskiej podczas akcji "Wisła".