Miejscowość Siedliska powstała prawdopodobnie na początku XV w., jako zaplecze gospodarcze grodu, znajdującego się na wzgórzu o tej samej nazwie. Został on zniszczony przez Tatarów na przełomie XV i XVI w. W XV w. dzierżawcą królewskiej wsi Siedliska był Jacko Dzieduszycki herbu Sas.W XVI w. istniał tu dwór.W 1672 r. Turcy najechali na Polskę,
   
 
 

 

 

dotarli aż na teren Lubelszczyzny, w tym również do Siedlisk. Na południe od miejscowości została prawdopodobnie stoczona bitwa pomiędzy wojskami tatarskimi a polskimi, którymi dowodził hetman Jan Sobieski. Wśród miejscowej ludności, z pokolenia na pokolenie, przekazywana jest legenda, jakoby hetman Sobieski, po skończonej bitwie odpoczywał w cieniu siedliskich dębów. W XIX w. wieś była w posiadaniu Jabłonowskich, od których dobra rawskie odkupił znany polityk galicyjski, prezes Galicyjskiego Towarzystwa Gospodarczego, książę Adam Sapieha, potomek jednego z najstarszych rodów szlacheckich Rzeczypospolitej. W skład majątku, oprócz Siedlisk, wchodziły również folwarki w Hrebennem,  Racie i Mostach. Na początku XX w. na rzece Prutnik powstała elektrownia wodna, pracująca dla potrzeb dworu i folwarku. Po śmierci Adama Sapiehy dobra rawskie odziedziczył jego syn Paweł. Paweł Sapieha, ożeniony z Matyldą z domu Windisch-Greatz, przedstawiciel kodeńskiej linii Sapiehów, szambelan austriacki, sekretarz namiestnika galicyjskiego, deputowany do Rady Państwa w Wiedniu, poseł do Sejmu Krajowego Galicyjskiego, to jedna z najważniejszych postaci miejscowej historii. Był fundatorem cerkwi i kościoła, rozpoczął rozbudowę dawnego maneżu oficerskiego, chcąc przekształcić go w dworek myśliwski. Niestety budowla ta nie została ukończona. Był miłośnikiem polowań i bardzo często organizował je w  obfitujących w zwierzynę miejscowych lasach. Zmarł w 1934 r. w dzień Bożego Ciała i został pochowany w podziemiach swojej kaplicy, którą ufundował w 1903 r. Już w XIX w. w Siedliskach powstała fabryka naczyń fajansowych, która istniała do XX w. Jeszcze do czasów II wojny światowej wieś była ośrodkiem garncarstwa. W 1880 r. liczyła 408 mieszkańców, w tym 287 katolików, 30 Żydów oraz 6  protestantów. Spis z 1921 r. wykazał 468 mieszkańców, w tym 242 Ukraińców. Ludność ukraińska została wysiedlona podczas akcji "Wisła" w 1947 roku. Tak rozpoczął się kolejny rozdział historii Siedlisk. (dokładny opis tamtych wydarzeń zawiera praca Łukasza Łuszczyńskiego "Cztery Okupacje", kliknij by zobaczyć więcej). Obecnie Siedliska to niewielka, licząca ok. 300 mieszkańców malowniczo położona wioska w gminie Lubycza Królewska. Życie toczy się tu spokojnie, nie ma konfliktów narodowościowych, żywo kultywowane są tradycje i ludowe zwyczaje. Pamięć o wydarzeniach ostatniej wojny, przekazywana z pokolenia na pokolenie, trwa jednak ciągle w świadomości mieszkańców.