Góra Siedliska

 

Cerkiew

 

Krzyż urodzaju

 

Kapliczka

 

Kościół pw. NNMP

 

"Bożyki"

 

Góra Siedliska

 

Rogacz

 

"Gliniska"

 

Źródła Prutnika

 

Figura

Góra Siedliska

"Bożyki"

 

Krzyż na "Borku"

Aleja

 

Rzeka Prutnik

Wnętrze kościoła

Sędziwy dąb

Dąb z obrazem

Dzwonnica

 

Las

 

Staw - Horaj

 

Las

Las

Las

Drzewo skamieniałe

 

Drzewo skamieniałe

Drzewo skamieniałe

 

Drzewo skamieniałe

Drzewo skamieniałe

 

Kapliczka

 

Krzyż

 

Las

 

Kościół

 

Staw

 

Nawa

"Pałac"

Staw

 

Obraz

Sapiehowie

Ślimak

 Paweł Sapieha

 

Polichromia

Kościół

 

Sarna

 

Nawa

Sędziwe dęby

 

Kapliczka św. Huberta