Cerkiew pw. Św. Mikołaja w Siedliskach oraz dzwonnica.